Oferta educationala

Oferta educațională  urmăreşte ca în fiecare an şcolar să se folosească cu randament maxim resursele umane şi materiale în scopul de a răspunde nevoilor şi intereselor elevilor şi părinţilor, prin:

 • existenţa unui curriculum nucleu aplicat creativ, conform metodologiei în vigoare;
 • programe CDS elaborate de cadrele didactice în funcţie de opţiunile elevilor;
 • aplicarea unor strategii adecvate nivelului elevilor şi a unui demers didactic informativ-formativ;
 • pregătirea suplimentară a elevilor pentru examene, concursuri, olimpiade;
 • desfăşurarea unor activităţi extracurriculare atractive;

Şcoala Gimnazială Nr.1 NUCET are o ofertă educaţională diversificată şi de calitate care să asigure atingerea standardelor de învăţare şi promovare a valorilor europene într-un climat de siguranţă fizică şi psihică.

O gamă largă de activităţi şcolare şi extraşcolare pot valorifica şi dezvolta talentele şi interesele specifice elevilor şi vor contribui esenţial la formarea lui ca personalitate echilibrată şi armonioasă, capabilă să trăiască într-o lume modernă şi polivalentă.

Scopul principal al Şcolii Gimnaziale Nr.1 NUCET este acela de a asigura un nivel maxim de educaţie pentru fiecare elev prin:

 • Formarea competenţelor de bază necesare trecerii într-o treaptă superioară de educaţie şi, mai târziu, la viaţa de adult; 
 • Organizarea unor demersuri educative şi experienţe de învăţare stimulative şi variate, desfăşurate în clasă şi în afara ei şi care oferă oportunităţi de a participa la activităţi artistice, culturale, sportive;
 • Asigurarea dezvoltării depline a potenţialului, talentelor şi intereselor specifice fiecărui elev, prin activităţi de învăţare organizate astfel încât fiecare copil să-şi pună în valoare abilităţile şi cunoştinţele proprii, experimentând, în acelaşi timp, avantajele cooperării şi ale sprijinului reciproc; 
 • Încurajarea asumării responsabilităţii pentru activitatea şi atitudinea proprie, printr-un sistem coerent de evaluare;
 • Cultivarea respectului pentru puncte de vedere şi idei diferite în cadrul unor strategii didactice de învăţare bazate pe discuţii, dezbateri şi reflecţii, prin utilizarea metodelor activ-participative; 
 • Crearea unui mediu educaţional prietenos, în care fiecare elev să se simtă în siguranţă fizică şi psihică, valorizat şi responsabilizat, participant activ la propria formare.

Colectivul de cadre didactice este stabil, format în majoritate de cadre didactice titulare. Stabilitatea colectivului permite şcolii elaborarea politicilor educaţionale pe termen mediu şi lung. Relaţiile dintre cadrele didactice sunt destul de bune, nu există stări conflictuale majore.

Colaborarea conducerii şcolii cu cadrele didactice este bună, există o permanentă comunicare şi respect reciproc. Cadrele didactice se implică în problemele şcolii, în activităţile extracurriculare, manifestând dorinţa de formare continuă şi perfecţionare şi sunt deschise spre noutăţile reformei din domeniul învăţământului.

Cadrele didactice urmăresc modernizarea actului de predare – învăţare prin orientarea lui spre formare de capacităţi şi aptitudini, utilizând strategii participative. Relaţiile interpersonale sunt bazate pe colaborare, deschidere, comunicare.

 

RESURSE UMANE

Personal didactic

 

 • Număr de cadre didactice: 24
 • Număr de cadre didactice calificate: 24

Personal didactic auxiliar si nedidactic

 • Secretar
 • Contabil            
 • Îngrijitoare
 • Muncitor intretinere
 • Sofer microbuz

RESURSE MATERIALE

 • Săli de clasă/grupă dotate cu mobilier nou sau recondiţionat
 • Laborator de informatică
 • Cabinet de matematică, limba română, istorie
 • Centru de Documentare și Informare
 • Centrale termice proprii în cladirea școlii gimnaziale și grădiniței
 • Centru CRED
 • Acces la bază sportivă modernă – Sala de sport a orașului Nucet
 • Reţea de calculatoare în laboratoarele de informatică, birouri şi cabinete scolare
 • Videoproiectoare si tablă interactivă SmartBoard
 • Camere foto digitale
 • Imprimante, copiatoare, scannere
 • Flipchart-uri
 • Bibliotecă şcolară cu peste 7200 de volume

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support