Blog

Masuri de prevenire si combatere a imbolnavirilor cu SARS-CoV-2 in unitatile de invatamant

ORDIN pentru stabilirea unor masuri de prevenire si combatere a imbolnavirilor cu SARS-CoV-2 in unitatile/institutiile de invatamant, institutiile publice si toate structurile aflate in subordonarea sau coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii

Vazand Referatul de aprobare nr. 982/SG din 18.05.2020 al Ministerului Educatiei si Cercetarii,  avand in vedere prevederile:
– Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.530/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a inspectoratelor scolare, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Ordinului ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 5.079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, cu modificarile si completarile ulterioare;
– art. 41 si 42 din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
– Hotararii Comitetului National pentru Situatii de Urgenta nr. 25 din 18.05.2020 privind propunerea unor masuri necesar a fi aplicate pe durata starii de alerta pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
– Hotararii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea starii de alerta si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
– art. 10 alin. (2) lit. b) si alin. (3), art. 17 alin. (2) si art. 25 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Hotararii Comitetului National pentru Situatii de Urgenta nr. 24/2020 privind aprobarea instituirii starii de alerta la nivel national si a masurilor de prevenire si control al infectiilor, in contextul situatiei epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2;
– art. 30 lit. h) din Hotararea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele din domeniul sanatatii publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
– recomandarilor Institutului National de Sanatate Publica din data de 9.05.2020,in temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii si ale art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,   ministrul educatiei si cercetarii si ministrul sanatatii emit prezentul ordin.

I. Cadrul general

Art. 1. – Prezentul ordin stabileste masuri de prevenire si combatere a imbolnavirilor cu SARS-CoV-2 pentru Ministerul Educatiei si Cercetarii, unitati/institutii de invatamant, institutii publice si toate structurile aflate in subordonarea sau coordonarea acestuia.

Art. 2. – Entitatile prevazute la art. 1 au obligatia sa ia masuri pentru organizarea activitatii, astfel:
a) accesul trebuie sa fie organizat astfel incat sa fie asigurata o suprafata minima de 4 mp pentru fiecare persoana si o distanta minima de 2 m intre oricare doua persoane apropiate;
b) sa nu fie permis accesul persoanelor a caror temperatura corporala, masurata la intrarea in incinta, depaseste 37,3ºC;
c) sa fie asigurate dezinfectarea suprafetelor expuse si masura distantarii fizice.

Art. 3. – Ministerul Educatiei si Cercetarii impreuna cu Ministerul Sanatatii stabilesc masuri pentru desfasurarea activitatilor in unitatile si institutiile de invatamant, in conditii de siguranta sanitara, pentru finalizarea anului scolar aflat in curs la data instituirii starii de alerta, precum si pentru pregatirea anului scolar urmator. Prezentul ordin se aplica tuturor activitatilor specifice in cadrul unitatilor/institutiilor de invatamant, institutiilor publice si in toate structurile aflate in subordonare sau coordonare pentru prevenirea si combaterea infectarii cu SARS-CoV-2.

Art. 4. – In contextul epidemiologic actual, in conditiile in care este necesara prezenta fizica a elevilor/studentilor pentru desfasurarea de activitati de pregatire/examinare, se impune respectarea unor masuri specifice de protejare a acestora si a intregului personal care participa la acest proces, conform prevederilor prezentului ordin.

II. Actiuni si masuri implementate la nivelul inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti


Art. 5. –
Inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti transmit directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, cu cel putin o saptamana inainte, perioada de desfasurare a activitatilor la care participa elevii in unitatile de invatamant preuniversitar, precum si intervalul orar.

Art. 6. – Inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti verifica respectarea de catre unitatile/institutiile de invatamant a normelor instituite de autoritatile de resort privind asigurarea materialelor de igiena si de protectie sanitara necesare atat pentru elevi, cat si pentru personalul didactic/didactic auxiliar si nedidactic, precum si respectarea masurilor igienico-sanitare, in contextul prevenirii si combaterii infectarii cu SARS-CoV-2.

Art. 7. – Inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti monitorizeaza organizarea si desfasurarea activitatilor din cadrul unitatilor de invatamant.

Art. 8. – Inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti colaboreaza cu directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti in vederea instituirii masurilor de prevenire si combatere a imbolnavirilor in unitatile/institutiile de invatamant, prin triaj epidemiologic zilnic (masurarea temperaturii) realizat de catre un medic sau asistent medical in fiecare unitate de invatamant, astfel:
a) directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti intocmesc listele nominale cu cadrele medicale desemnate (medic sau asistent medical) pentru acordarea asistentei medicale, pentru fiecare unitate de invatamant, si le transmit inspectoratelor scolare, care le pun la dispozitia unitatilor de invatamant;
b) inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti vor comunica saptamanal directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti rapoartele de monitorizare privind asigurarea conditiilor igienico-sanitare in cadrul unitatilor de invatamant si respectarea normelor de catre elevi si personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic;
c) inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti vor primi, cu minimum 24 de ore inaintea fiecarei probe de examen/evaluare, urmatoarele informatii privind elevii sau personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic, astfel:

– de la directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti lista cu persoanele internate in unitatile/institutiile sanitare cu suspiciunea sau confirmate cu infectia cu SARS-CoV-2;
– de la autoritatile administratiei publice locale lista cu persoanele aflate in izolare la domiciliu sau carantina institutionalizata.

Art. 9. – Inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti vor raporta, la solicitarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, situatia privind desfasurarea activitatilor si respectarea prevederilor prezentului ordin in unitatile/institutiile de invatamant preuniversitar.

III. Actiuni si masuri implementate la nivelul unitatilor/ institutiilor de invatamant


Art. 10. –
Conducerile unitatilor si institutiilor de invatamant raspund de implementarea actiunilor si masurilor de prevenire si combatere a infectarii cu SARS-CoV-2 si de organizarea si desfasurarea activitatilor de pregatire a elevilor/examenelor in conformitate cu legislatia in vigoare.

Art. 11. – Pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, conducerea unitatii de invatamant se consulta, dupa caz, cu: reprezentantii inspectoratului scolar, consiliul profesoral, consiliul reprezentativ al parintilor/asociatia parintilor, consiliul scolar al elevilor, reprezentantii organizatiilor sindicale, autoritatile administratiei publice locale, precum si cu reprezentantii operatorilor economici implicati in sustinerea invatamantului profesional si tehnic, pentru organizarea in bune conditii a activitatilor desfasurate, in contextul actual.

Art. 12. – Pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, conducerea institutiei de invatamant superior ia deciziile pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin cu respectarea principiului autonomiei universitare si cu asumarea raspunderii publice.

Art. 13. – Conducerile unitatilor de invatamant preuniversitar au urmatoarele obligatii:
a) informeaza directiile de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti despre depistarea unor cazuri suspecte de infectie la elevi sau personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic din cadrul unitatilor de invatamant si desemneaza o persoana cu atributii in mentinerea legaturii permanente cu directia de sanatate publica judeteana si a municipiului Bucuresti;
b) transmit inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti, autoritatilor administratiei publice locale, respectiv directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti lista cu elevii si personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic din unitatile/institutiile de invatamant care participa la desfasurarea examenelor.

Art. 14. – Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar vor elabora si vor aproba o procedura proprie, prin care stabilesc modalitatile de desfasurare a activitatilor de pregatire a examenelor nationale, propriul circuit de intrare si de iesire a elevilor, a personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic, precum si modul in care se va realiza igienizarea/dezinfectia unitatii/institutiei de invatamant, asigurandu-se ca:
a) la intrarea in unitatea de invatamant a personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic si a elevilor va fi masurata temperatura (care nu trebuie sa depaseasca 37,3ºC) de catre cadrul medical care va asigura asistenta medicala pe intreaga durata a desfasurarii activitatilor;
b) in situatia in care un elev sau un cadru didactic, didactic auxiliar sau nedidactic prezinta simptome sau exista suspiciunea ca starea sa de sanatate este precara, nu i se va permite accesul in unitatea de invatamant si i se va recomanda sa se adreseze medicului de familie;
c) participarea elevilor la activitatile de pregatire va fi decisa de parintii acestora dupa evaluarea incadrarii in grupele de risc a elevilor sau membrilor familiilor acestora;
d) pregatirea elevilor prevazuti la lit. b) si c) se va realiza online sau prin asigurarea de resurse educationale de catre unitatea de invatamant;
e) parcursul prin curtea scolii pana la intrarea in unitatea de invatamant se va realiza pe un traseu bine delimitat si semnalizat, respectand normele de distantare fizica;
f) elevii vor fi insotiti de catre cadrul didactic de la accesul in unitatea de invatamant pana in sala de clasa si apoi, dupa finalizarea activitatilor, vor fi condusi pana la iesire;
g) la intrarea in unitatea de invatamant vor fi asigurate materiale si echipamente de protectie (covorase dezinfectante, masti de protectie, substante dezinfectante pentru maini etc.);
h) se realizeaza curatenia si dezinfectarea pardoselilor, a obiectelor din sala de curs (pupitre/mese, scaune), a clantei usii, cremonului de la geamuri, pervazului ferestrei, prin stergere cu apa si detergent, apoi cu substante biocide, inainte si dupa fiecare serie de elevi prezenti la activitatile de pregatire/ candidati;
i) in toate spatiile in care se vor desfasura activitati cu elevii vor fi afisate esaje de informare cu privire la normele igienico-sanitare si de prevenire a infectarii cu SARS-CoV-2;
j) intrarile/iesirile, precum si sensul de deplasare pe coridoare catre salile de clasa si alte incaperi sunt stabilite de unitatea de invatamant, semnalizate corespunzator si dezinfectate in mod regulat;
k) exista permanent sapun, prosoape de hartie, dispensere cu dezinfectant pentru maini, care vor fi reincarcate ori de cate ori este necesar;
l) elevii, personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic vor purta masca de protectie pe durata activitatilor si isi vor igieniza regulat mainile cu substante dezinfectante sau cu sapun;
m) coridoarele, cancelaria, grupurile sanitare si salile de clasa (mobilier si pardoseala) vor fi dezinfectate regulat cu substante biocide, in mod obligatoriu intre schimburi (daca este cazul) si la finalizarea programului;
n) in perioada 2-12 iunie 2020, durata activitatilor petrecute de elevi in salile de clasa nu va fi mai mare de 3 ore pentru elevii de liceu si de 2 ore pentru elevii de gimnaziu, iar pentru elevii care studiaza in limbile minoritatilor nationale, activitatea de pregatire nu va dura mai mult de 4 ore pentru elevii de liceu si 3 ore pentru elevii de gimnaziu;
o) in situatia unitatilor de invatamant care vor realiza activitatile de pregatire in doua schimburi, intre acestea va fi prevazut un interval de doua ore pentru dezinfectarea/igienizarea cu substante biocide si aerisirea salilor pentru o perioada de cel putin o ora;
p) in perioada desfasurarii activitatilor de pregatire, pauzele intermediare vor fi programate decalat, astfel incat elevii de la grupe diferite sa nu interactioneze fizic;
q) grupele de elevi vor pastra aceeasi sala de clasa pe toata perioada desfasurarii activitatilor de pregatire;
r) colectarea mastilor purtate se va face in locuri speciale, semnalizate corespunzator, amenajate in unitatea de invatamant;
s) la sfarsitul activitatilor, elevii vor primi cate o masca noua pentru deplasarea catre domiciliu;
t) in salile de clasa activitatile/examenele se vor desfasura prin stabilirea locurilor astfel incat sa existe o distanta intre elevi/ candidati, pe randuri si intre randuri, de 2 m unul fata de altul;
u) pupitrele/bancile vor fi individualizate/prestabilite si, de asemenea, se va asigura reprezentarea grafica a situarii acestora la intrarea in sala (oglinda salii), astfel incat sa se asigure cunoasterea si intrarea/localizarea fara a parcurge toata suprafata salii; personalul didactic/asistentii care asigura supravegherea va/vor dirija candidatul direct catre locul destinat;
v) pe tot parcursul derularii activitatilor/examinarilor se vor respecta regulile generale ale unei conduite sanatoase (distantarea fizica, evitarea atingerii cu mana a nasului, ochilor si gurii, stranutul in pliul cotului/batista de unica folosinta, evitarea contactelor directe cu cei din jur).

Art. 15. – Unitatile de invatamant in colaborare cu autoritatile publice locale pot lua si alte masuri suplimentare pentru prevenirea si combaterea infectarii cu SARS-CoV-2 (instalarea de tuneluri de dezinfectie, lavoare suplimentare pentru spalarea mainilor, masuri privind siguranta elevilor pe traseul de la unitatea de invatamant la domiciliu si retur etc.).

Art. 16. – Unitatile de invatamant special sau in care, pentru asigurarea egalitatii de sanse, sunt prezente si alte persoane (profesor de sprijin, interpret mimico-gestual etc.) vor lua masuri pentru a nu se depasi numarul de maximum 10 persoane in sala.

Art. 17. – Personalul didactic va supraveghea respectarea cu strictete a masurilor de distantare fizica dintre elevi si masurile igienico-sanitare de prevenire a infectiei cu SARS-CoV-2.

IV. Actiuni si masuri implementate la nivelul institutiilor de invatamant superior


Art. 18. –
Institutiile de invatamant superior au obligatia sa asigure urmatoarele masuri pentru studentii si personalul din cadrul acestora:
a) la intrarea in institutie a studentilor si cadrelor didactice:

1.asigurarea triajului epidemiologic (care sa cuprinda si termometrizare, si antecedente personale pe simptomatologie respiratorie) pentru candidati si examinatori;

2.prestabilirea circuitului catre/si din sala de examen;
3. candidatii si supraveghetorii vor fi protejati de masca faciala;
4. intrarea in sala de examen se va face in mod organizat, pe rand, pastrand distanta de 2 m; spatierile necesare se pot marca cu banda colorata in fata usii;
5. pupitrele/bancile vor fi individualizate/prestabilite si, de asemenea, se va asigura reprezentarea grafica a situarii acestora la intrarea in sala, astfel incat sa se asigure cunoasterea si intrarea/locarea fara a parcurge toata suprafata salii; personalul ce asigura supravegherea va dirija candidatul direct catre locul destinat;
b) asigurarea conditiilor igienice in sala de curs/examen:

1.asigurarea curateniei si dezinfectarii pardoselilor, a locurilor de activitate (pupitre, scaune), clantei usii, cremonului geamurilor, pervazului ferestrei, prin stergere cu apa si detergent, apoi cu substante biocide pe baza de clor sau alcool, inainte si dupa fiecare serie de candidati;
2. aerisirea salii inainte de examen pentru o perioada de cel putin 30 de minute;
3. la intrarea in sala vor fi prevazute in numar suficient dispozitive medicale cu substanta dezinfectanta pentru maini;
4. stabilirea locurilor se va face astfel incat sa existe o distanta intre candidati de 2 m pe randuri si intre randuri;
5. pe tot parcursul derularii cursurilor/examinarilor se vor respecta regulile generale ale unei conduite sanatoase (distantarea fizica, evitarea atingerii cu mana a nasului, ochilor si gurii, stranutul in pliul cotului/batista de unica folosinta, evitarea contactelor directe cu cei din jur);
c) asigurarea conditiilor igienice a grupurilor sanitare:

1.asigurarea de dispozitive medicale cu substanta dezinfectanta pentru maini la intrarea in toaleta institutiei;
2. asigurarea de hartie igienica in fiecare cabina a toaletei;
3. asigurarea de dispensere cu sapun situate langa lavoare;

4. asigurarea de dispozitive cu prosoape de hartie sau uscatoare pentru maini;
5. asigurarea curateniei si dezinfectarii intregului grup sanitar (vas WC, lavoare, clante, pardoseala).

Art. 19. – Pentru a participa la admiterea in invatamantul superior, candidatul din afara granitelor tarii trebuie sa prezinte:
1. declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa ca participantul a respectat regimul de izolare/carantina si nu a avut contact apropiat cu o persoana confirmata cu SARS-CoV-2 in ultimele 14 zile;
2. adeverinta medicala din care sa reiasa starea actuala de sanatate a detinatorului si eventual antecedente personale legate de boli cronice si, respectiv, de COVID-19, in limba romana.

V.  Dispozitii finale


Art. 20. –
Pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin, directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti asigura, acolo unde nu este personal medical incadrat, in colaborare cu autoritatile publice locale/judetene, personalul medical desemnat sa acorde asistenta medicala, pentru fiecare unitate/institutie de invatamant din judet/municipiul Bucuresti.

Art. 21. – (1) Ministerul Educatiei si Cercetarii, conducerile unitatilor/institutiilor de invatamant si ale institutiilor publice aflate in subordonarea/coordonarea acestuia raspund de implementarea actiunilor si masurilor din prezentul ordin in conformitate cu atributiile ce le revin.
(2) Masurile prevazute in prezentul ordin reprezinta masuri minimale ce trebuie sa fie luate de entitatile prevazute la art. 1 si pot fi completate prin dispozitii emise de conducerile acestora, in colaborare cu autoritatile publice locale, in functie de specificul activitatii acestora.
(3) Nerespectarea de catre conducerile unitatilor/institutiilor de invatamant si a institutiilor publice aflate in subordonarea/ coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii a conditiilor igienico-sanitare mentionate in prezentul ordin se constata, conform competentelor, de catre personalul imputernicit din cadrul Inspectiei Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sanatatii si al Serviciului control in sanatate publica din cadrul directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, in conformitate cu prevederile art. 30 lit. h) din Hotararea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele din domeniul sanatatii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 22. – Incepand cu data publicarii prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, se abroga Ordinul ministrului educatiei si cercetarii si al ministrului sanatatii nr. 4.220/769/2020 pentru stabilirea unor masuri de prevenire si combatere a imbolnavirilor cu SARS-CoV-2 in unitatile/institutiile de invatamant, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 381 din 12 mai 2020, si Ordinul ministrului educatiei si cercetarii si al ministrului sanatatii nr. 4.259/827/2020 pentru stabilirea unor masuri de prevenire si combatere a imbolnavirilor cu SARS-CoV-2 in unitatile/institutiile de invatamant, institutiile publice si toate structurile aflate in subordonarea sau coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 405 din 16 mai 2020.

Art. 23. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul educatiei si cercetarii,
Cristina Monica Anisie

Ministrul sanatatii,
Nelu Tataru

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support